Ga door naar hoofdcontent
Voor welke gebeurtenissen wordt bijzonder verlof verstrekt?

Voor welke gebeurtenissen wordt bijzonder verlof verstrekt?

Vanaf 1 januari 2023 geldt een nieuwe regeling waarbij bijzonder verlof in principe voor eigen rekening komt (bijvoorbeeld bijwonen huwelijk van kinderen). Alleen in de in de cao beschreven situaties en voor zover de betreffende gebeurtenis of plechtigheid tijdens werktijd wordt bijgewoond, heeft de werknemer recht op verlof, al dan niet met doorbetaling van loon (geheel of gedeeltelijk), gedurende hoogstens de daarbij aan de orde zijnde tijdsspanne.

Voorbeeld: aanvullend geboorte- en adoptieverlof: partners krijgen de mogelijkheid om 5 weken extra geboorte-/adoptieverlof (WIEG) op te nemen, waarbij de werkgever in die periode de uitkering van het UWV aanvult tot 100 procent van het salaris.

Bij de toekenning van verlof zal de werkgever de nodige aandacht besteden aan de prioritering daarvan (vrij voor een huwelijk is belangrijker dan vrij voor een popfestival).

De nieuwe regeling geeft dus in minder situaties betaald verlof dan de huidige (straks oude) regeling. Dat wordt gecompenseerd met 2,5 extra vakantiedagen per jaar.